Vad är IPTV (Internet Protocol television)?

Vad är IPTV?

Internet Protocol television (IPTV) är leverans av tv-innehåll över Internet Protocol (IP) nätverk. Detta till skillnad från leverans genom traditionella markbundna, satellit- och kabel-tv-format. Till skillnad från nedladdade media erbjuder IPTV möjligheten att strömma källmediet kontinuerligt.

Som ett resultat kan en klientmediaspelare börja spela upp innehållet (som en TV-kanal) nästan omedelbart. Detta är känt som strömmande media. IPTV använder internetprotokollet men är inte begränsat till tv som streamas från internet (internet-tv). IPTV används i stor utsträckning i abonnentbaserade telekommunikationsnätverk med höghastighetsaccesskanaler till slutanvändarlokaler via set-top-boxar eller annan utrustning i kundens lokaler.

IPTV används också för medialeverans runt företags- och privata nätverk. IPTV på telekommunikationsområdet är känd för sin pågående standardiseringsprocess (t.ex. European Telecommunications Standards Institute).

Hur fungerar IPTV?

I IPTV skapar tjänsteleverantören en virtuell anslutning mellan kundens enhet (t.ex. en set-top box eller en dator) och tjänsteleverantörens nätverk. Genom denna anslutning kan kunder sedan komma åt de tjänster de vill ha, skicka och ta emot data och strömma IPTV-innehåll. Denna virtuella anslutning är det som gör att kunder kan fortsätta att streama innehåll även när nätverket är överbelastat eller kundens enhet förlorar sin internetanslutning.

IPTV-tjänsteleverantören skapar en anslutning mellan sitt nätverk och kundens enhet genom att bädda in en speciell typ av programvara som kallas en set-top box (STB) i kundens set-top boxar eller andra digitala enheter. Denna STB tillåter kunder att ansluta till Internet och använda IPTV-tjänster.

Vad är en IPTV-box?

En set-top box är hårdvaran och mjukvaran som stöder IPTV-tjänster. Det gör det möjligt för användare att titta på TV, utföra Internetaktiviteter och kontrollera digitala medier. Set-top-boxar är vanligtvis anslutna till en tv via en HDMI-kabel.

IPTV-tjänsteleverantörer tillhandahåller vanligtvis set-top-boxar i några olika SKU:er, beroende på vilken typ av tjänster boxen stöder. En IPTV-box med en grundläggande uppsättning funktioner hänvisas vanligtvis till som en grundläggande set-top-box (dvs. den stöder endast video och ljud i standardupplösning).

En set-top box som stöder högupplösta funktioner kallas vanligtvis en HD set-top box (dvs den stöder högupplöst video och ljud). Det finns också IPTV-tjänsteleverantörer som tillhandahåller en kombination av både bas- och HD-set-top-boxar.

Är IPTV-tjänster tillgängliga i alla länder?

IPTV är tillgängligt i många länder runt om i världen. Vissa länder har tvingande regler som kräver att IPTV-tjänsteleverantörer betjänar hela landet. Andra länder har bestämmelser som kräver att tjänsteleverantörer endast tillhandahåller IPTV-tjänster till vissa delar av landet.

I många länder arbetar regeringen med att upprätta en förordning som kommer att reglera IPTV-tjänsteleverantörer och kräva att de tillhandahåller tjänster till alla delar av ett land.

Ska du använda ett VPN med IPTV-tjänster?

Ett virtuellt privat nätverk (VPN) är ett verktyg som gör att du kan ansluta säkert till en IPTV-tjänstleverantörs nätverk. När du använder en VPN med IPTV skapar VPN en säker anslutning till IPTV-tjänstleverantörens nätverk och dirigerar sedan all data som går genom den anslutningen genom VPN.

Allt detta skyddar data från att nås, fångas upp eller manipuleras medan den är på väg. VPN är också användbara om du är orolig för att komma åt innehåll som kanske inte är lämpligt för alla åldrar. Till exempel kanske du vill se en R-klassad film med din familj men inte med dina barn.

Vad är skillnaden mellan IPTV och linjär TV?

IPTV är leverans av media via Internet. Däremot är linjär TV leverans av innehåll med en enda överföringsmetod som levereras av en etablerad sändningskälla som en tv-station, kabelnät, satellitkanal eller marksänd överföringssystem. Linjär TV anses vara mindre säkra än IPTV-tjänster som tillhandahålls av Internet Protocol (IP) nätverk eftersom den sänds av en etablerad källa.

Enheter som fungerar med IPTV-tjänster

 • Set-top-boxar: Det här är enheterna som ansluter till din TV och gör att du kan titta på IPTV.
 • Smart TV: Dessa är anslutna TV-boxar som låter användare se och interagera med media via IPTV.
 • IP MediaBox: IP MediaBox är en set-top box som ansluts till din TV och mobila enheter.
 • IPTV-programvara: Det här är appar som streamar IPTV på mobila enheter, datorer och andra smarta enheter.
 • IPTV-enhet: En enhet som ansluter till din TV och andra enheter via en IPTV-anslutning.

Vad bör du tänka på när du väljer en IPTV-tjänst?

 • Välj en leverantör som erbjuder flera kanaler och innehållspaket.
 • Sök efter en leverantör med högt kundbetyg.
 • Välj en leverantör med god geografisk spridning.
 • Se till att leverantören har tillräckligt med kapacitet för att möta kundernas efterfrågan. – Se till att leverantören stöder de enheter du använder.
 • Se till att leverantören stöder en virtuell anslutning.
 • Se till att leverantören erbjuder en gratis provperiod.

Fördelar med IPTV

 • IPTV erbjuder kontinuerlig streaming av innehåll.
 • IPTV är ett effektivt sätt att titta på TV eftersom det inte förbrukar mycket data.
 • IPTV är ett bra alternativ för människor som vill se tv-program på en mobil enhet.
 • IPTV är ett effektivt sätt att se tv-program och filmer på begäran.
 • IPTV är ett bra sätt att komma åt en mängd olika kanaler och innehåll.
 • IPTV är ett bra alternativ för den som vill komma åt innehåll från olika länder.

Nackdelar med IPTV

 • IPTV kräver en höghastighetsanslutning till Internet.
 • IPTV är endast tillgängligt i specifika länder.