Vad är doxing?

Vad är doxing?

Ordet ”doxing” (även stavat ”doxxing”) kommer från termen ”släppa dox” eller ”dokument”. Doxning är en form av nätmobbning som använder känslig eller hemlig information, uttalanden eller register för trakasserier, exponering, ekonomisk skada eller annan exploatering av riktade individer.

Denna doxande betydelse innebär att ta specifik information om någon och sedan sprida den på internet eller via något annat sätt att få ut det till allmänheten. Denna praxis har varit ivrig i många år, helt enkelt för att dokument innehåller permanenta register över fakta om människor och saker de har gjort och sagt, vilket kan vara kraftfulla vapen mot dem.

Men termen ”doxing” blev först populär på 1990-talet när hackare började släppa dokument på personer som hade gömt sig bakom falska namn. På så sätt kunde hackare avslöja andra angripare som de hade konkurrerat med. Att ta bort deras anonymitet gjorde att de blev utsatta för myndigheter och andra som försökte spåra dem.

Doxing har tagit en framträdande roll i moderna kulturkrig, som involverar människor som riktar sig mot dem som stödjer en sak eller har en tro som står i motsats till en de försöker driva fram.

Hur fungerar doxing?

Att ”doxa” en individ eller organisation är att samla in och samla information om dem från offentliga och/eller privata databaser eller register. I vissa fall kommer hackare också att publicera bilder av ett offers socialförsäkringskort, körkort eller annat ID-kort.

Vilken information letar doxers efter?

Det finns ett svindlande antal detaljer som kan avslöjas om en individ, inklusive deras hemadress, telefonnummer, ålder, civilstånd, barns namn och ålder och annan personlig information. I vissa fall kommer doxers att publicera privat finansiell information, som lön eller information om betalningsmottagare.

Är Doxing olagligt?

Ja, men det kan vara svårt att bevisa. Beroende på detaljerna i doxningarna kan de bryta mot lagar mot utpressning, förföljelse och/eller identitetsstöld. Många stater har specifika lagar som adresserar doxning, som kan hittas med hjälp av Google eller annan sökmotor.

Hur skyddar du dig från Doxing?

Det mest självklara att göra är att undvika att lägga ut känslig information på nätet i första hand. Att använda en pseudonym, ändra ditt lösenord ofta och/eller använda ett virtuellt privat nätverk kan hjälpa till med detta.

Vad ska du göra om du blivit doxad?

Om du upptäcker att du har blivit doxad bör du ta följande steg:

  • Rapportera det: Informera alla relevanta parter, till exempel finansiella institutioner, om vad som har hänt direkt.
  • Involvera brottsbekämpande myndigheter: Om attacken innebär hot eller om informationen har samlats in på ett potentiellt olagligt sätt bör du kontakta polisen och meddela dem.
  • Dokumentera vad som hände: Använd skärmdumpar, ladda ner webbsidor och ta dig tid att skriva ut vad som hände. Denna information kan hjälpa dig att hålla reda på vilken information som delades samt hjälpa myndigheter och andra att ta itu med attacken.
  • Skydda finansiella konton: Kontakta omedelbart ditt kreditkortsföretag eller bank för att förhindra att finansiell information används för att stjäla från dig.
  • Säkra dina konton: Förstärk dina sekretessinställningar och ändra lösenord för alla dina konton, särskilt de som innehåller information som kan användas av en doxer.
  • Få stöd från familj eller vänner: Du kan nå ut till någon du litar på för hjälp och känslomässigt stöd så att du inte behöver ta itu med det på egen hand.