Vad är Ethereum?

Vad är Ethereum?

Ethereum är en decentraliserad plattform som kör smarta kontrakt. Det är i grunden ett datorsystem med öppen källkod med inbyggd regelbaserad funktionalitet som kan exekvera kod. Ethereum låter användare skapa sina egna applikationer eller ”smarta kontrakt”.

Vem som helst kan använda Ethereum för att skapa decentraliserade appar (dApps) som kan automatisera affärsfunktioner, effektivisera processer och effektivisera kontrakt. Ethereum har applikationer som kan automatisera hanteringen av ekonomi och andra affärsaktiviteter, överföra tillgångar mellan olika parter och utföra smarta kontrakt.

Hur fungerar Ethereum?

Ethereums blockchain fungerar som en reskontra som registrerar alla transaktioner. Till skillnad från bitcoin, som förlitar sig på gruvarbetare för att verifiera och registrera transaktioner, använder Ethereum en decentraliserad ”virtuell maskin” som kör koden för alla smarta kontrakt.

Den här virtuella maskinen kan ”köra” vilken kod som helst som är skriven till den och agera som en dator. När någon vill skicka pengar eller göra en överföring av tillgångar anger de två parterna koden i Ethereum blockchain och den virtuella maskinen registrerar transaktionen.

Hur kan jag köpa Ethereum?

Ethereum handlas huvudsakligen på kryptovalutabörser. Det vanligaste sättet att köpa Ethereum är genom en kryptovalutamäklare. Kryptovalutamäklartjänster som Coinbase och Gemini låter dig köpa Ethereum med traditionell fiat.

Om du inte har några pengar bundna i bitcoin kan du också använda en peer-to-peer-utbyte för att köpa Ethereum. Om du köper Ethereum på en börs kan du sedan använda en onlineplånbok som Coinbase eller Gemini för att lagra den. Nackdelen med utbyten är att de ofta tar ut avgifter, och de kan hackas eller gå i konkurs.

Är Ethereum en bra investering?

Även om Ethereum är en extremt lovande teknik, är den inte riktigt där än. Att investera i det är alltså ingen bra idé. Men många investerare tror att det kan bli en bättre investering än bitcoin i framtiden. Investerare som köper Ethereum idag förväntar sig att det ska få värde över tiden.

Det finns några faktorer som kan driva upp priset på Ethereum i framtiden, till exempel en framgångsrik implementering av Ethereums smarta kontrakt på stora företagsapplikationer.

Är Ethereum en kryptovaluta?

Ethereum är ett decentraliserat datornätverk. Den virtuella maskinen som kör smarta kontrakt kallas Ethereum Virtual Machine (EVM). Ethereum-blockkedjan kontrolleras inte av någon enskild enhet, utan istället av ett decentraliserat nätverk av datorapplikationer. För närvarande är Ethereum mestadels en kryptovaluta, även om den inte kontrolleras av någon bank eller regering.

Ethereum-nätverket används för att lagra blockkedjan och lagra kryptovalutan. Ethereum fungerar ungefär som ett datorprogram som körs på datorer över hela världen. Vem som helst kan köra Ethereum blockchain och delta i EVM med kod. Ethereum-nätverket är som ett stort datornätverk.

Precis som du kan skriva datorkod och ladda upp den till ett datornätverk för att få datorn att köra din kod, så kan du också skriva smarta kontrakt och ladda upp dem till Ethereum-nätverket för att få Ethereum att köra din kod.

Framtiden för Ethereum

Framtiden för Ethereum är mycket ljus. Det kan bli det offentliga operativsystemet för decentraliserade applikationer (DApps). DApps är applikationer som körs på blockchain. De är ett nytt sätt för organisationer att göra affärer utan att behöva förlita sig på en mellanhand.

Till exempel kan en grupp människor gå samman och skapa en applikation som underlättar transaktioner mellan gruppmedlemmarna. En nyckelfunktion hos Ethereum är att det tillåter användare att skriva datorkod som körs på blockchain.

Detta möjliggör utveckling av decentraliserade applikationer eller ”DApps.” Dessa DApps är självkörande program som inte behöver gå via en mellanhand. Om en person i gruppen vill överföra tillgångar till en annan i gruppen, behöver överföringen inte gå via en mellanhand. Appen eller programmet överför automatiskt tillgångarna.

Ethereum vs. Bitcoin

Bitcoin är kungen av kryptovalutor. Det har funnits sedan 2009 och har ett börsvärde på 106 miljarder dollar. Bitcoin är ett decentraliserat, peer-to-peer-betalningsnätverk som använder blockkedjeteknik för att fungera. Bitcoin-nätverket är i princip en huvudbok för varje transaktion och inkluderar en decentraliserad valuta.

Ethereum, å andra sidan, är ett datornätverk som körs ovanpå bitcoin-nätverket. Ethereum är en decentraliserad plattform för utveckling av decentraliserade applikationer (DApps). Ethereum-nätverket tillåter användare att skriva smarta kontrakt som kan automatisera olika affärsfunktioner.