Vad är ping och hur pingar man någons IP?

Vad är ping?

Ping används för att avgöra om en viss enhet (som en server, onlinetjänst eller annan nätverksenhet) är tillgänglig och svarar på ett anslutningsförsök. Det används också för att kontrollera effektiviteten hos nätverkslänkar och för att analysera nätverkstrafikmönster.

Ping är en förkortning som skapats för att matcha ubåtsmännens term för ljudet av en returnerad ekolodspuls. Det härstammar från datornätverkens tidiga dagar, då två datorenheter kommunicerade med hjälp av akustiska signaler.

Ping används för att testa nätverksanslutning mellan två enheter och är ett av många verktyg som nätverksadministratörer använder för att felsöka och analysera nätverksprestanda.

Hur pingar man någons IP?

Du kan använda Windows-verktyget, MMC (Microsoft Management Console), för att pinga en fjärrdator. Verktyget finns tillgängligt under Nätverks- och delningscenter. Du kan också använda kommandotolksverktyget.

Att pinga en fjärrdator är särskilt användbart när du vill se om fjärrdatorn är igång. Att pinga en dator skickar också information om din egen dators nätverksanslutning, tillhandahåller information om din egen dators IP-adress och andra detaljer.

Hur fungerar ping?

När du plingar en destination skickas destinationens IP-adress som ett ”echo request”-paket till destinationen. Destinationen tar emot detta paket och svarar med ett ”ekosvar”-paket som innehåller destinationens egen IP-adress.

Eftersom ping är ett ”hopp-för-hopp”-protokoll skickas och tas paketen emot av routrar på vägen mellan dig och destinationen. Om en dator på vägen mellan dig och destinationen råkar ha ett problem, kan paketen tappas, vilket resulterar i en misslyckad ping.

Vilka är några vanliga adresser att pinga?

Om du bara vill testa anslutning till en enda enhet kan du endast ange enhetens IP-adress i ping-kommandot. Om du måste testa anslutning till flera enheter kan du använda ett ”wild card”-mönster för att pinga alla enheter med ett enda kommando.

För att pinga alla enheter på ett subnät, skriv nätverksadressen följt av en punkt och sedan enhetens IP-adress. Till exempel, för att pinga enheten med IP-adressen 192.168.1.4, skriv kommandot ping 192.168.1.

Felsökning av ping-anslutningsfel

Om du pingar en enhet och får ett meddelande om ”åtkomst nekad” vet du att den är blockerad från att komma åt din dator.

Vad är ping i spel?

Ping är ett lågnivåverktyg som låter dig se kommunikationen mellan två enheter. Du kan använda ping för att testa anslutning, analysera nätverkstrafikmönster eller testa en nätverksenhets funktion.

Du kan till exempel använda ping för att verifiera att en dator är ansluten till ett nätverk, eller för att se om en spelserver svarar.

Vad finns det för andra användningsområden för ping?

Ping är användbart vid nätverksfelsökning, men det är inte det mest pålitliga verktyget för detta ändamål. Ping lämpar sig bäst för att avgöra om två enheter pratar med varandra.

Eftersom det är ett ”hopp-för-hopp”-protokoll ger det dig inte information om enhetens tillstånd, såsom dess IP-adress, MAC-adress eller plats i nätverket. Om du behöver bestämma tillståndet för en enhet, kanske du vill använda ett annat verktyg, som netstat.

Netstat är ett kommandoradsverktyg som ger information om nätverksanslutningar, inklusive status (öppen, stängd eller fel) för varje anslutning. Netstat visar information som liknar den som tillhandahålls av Windows Networking-fönstret.

För att visa nätverksfönstret högerklickar du på nätverksikonen i meddelandefältet och väljer ”Nätverks- och delningscenter”.