En föräldrarguide till Roblox: Åldergräns och säkerhetstips

Om du har barn som spelar Roblox, är det viktigt att du är medveten om åldersgränsen för spelet. Roblox är en onlineplattform där användare kan skapa sina egna spel och spela spel som andra användare har skapat. Plattformen är populär bland barn och tonåringar, men det finns vissa risker som föräldrar bör vara medvetna om.

Enligt Robloxs användarvillkor är åldersgränsen för att skapa ett konto och spela på plattformen 13 år. Detta beror på att plattformen innehåller sociala funktioner som chatt och vänförfrågningar, vilket kan utgöra en risk för yngre barn. Dessutom kan vissa av spelen innehålla våldsamt eller sexuellt innehåll som inte är lämpligt för yngre barn. Som förälder är det viktigt att du är medveten om dessa risker och tar stegen för att skydda ditt barn från dem.

I denna föräldrarguide kommer vi att titta närmare på åldersgränsen för Roblox och vad det innebär för ditt barn. Vi kommer också att diskutera hur du kan skydda ditt barn från oönskat innehåll och interaktioner på plattformen. Genom att vara medveten om dessa risker och ta stegen för att skydda ditt barn kan du hjälpa dem att få en säker och positiv upplevelse på Roblox.

Åldergräns på Roblox

Roblox är en onlineplattform som är populär bland barn och ungdomar. Men precis som med alla andra onlinespel finns det en åldergräns som är viktig att följa. Åldergränsen på Roblox är 13 år, vilket betyder att om ditt barn är under 13 år så bör du vara extra vaksam på vad de gör på plattformen.

Roblox har en PEGI-åldersgräns på 7 år, men det är viktigt att notera att detta inte är den officiella åldersgränsen för Roblox. Istället är det upp till föräldrarna att bedöma om deras barn är mogna nog att använda plattformen på ett ansvarsfullt sätt.

Det finns flera anledningar till varför åldersgränsen på Roblox är 13 år. För det första så är det en social plattform där spelare kan interagera med varandra, vilket kan innebära risker för yngre barn. Dessutom finns det möjlighet att köpa innehåll på plattformen med riktiga pengar, vilket också kan vara en risk för yngre barn som inte förstår värdet av pengar.

Som förälder är det viktigt att du pratar med ditt barn om åldersgränsen på Roblox och varför den är viktig att följa. Du kan också använda dig av olika verktyg på plattformen, som exempelvis föräldrakontroll, för att säkerställa att ditt barn använder plattformen på ett ansvarsfullt sätt.

Sammanfattningsvis är åldersgränsen på Roblox 13 år, men det är upp till föräldrarna att bedöma om deras barn är mogna nog att använda plattformen på ett ansvarsfullt sätt. Som förälder är det viktigt att du pratar med ditt barn om åldersgränsen och använder dig av olika verktyg för att säkerställa att ditt barn använder plattformen på ett säkert sätt.

Föräldrakontroll på Roblox

Som förälder är det viktigt att du känner till de olika säkerhets- och kontrollinställningarna som finns tillgängliga på Roblox. Dessa inställningar kan hjälpa dig att säkerställa att ditt barn spelar på ett säkert sätt och att de inte exponeras för olämpligt innehåll eller oönskade kontakter. Nedan följer en översikt över de viktigaste inställningarna som du bör känna till.

Säkerhetsinställningar

På Roblox finns det flera säkerhetsinställningar som du kan använda för att skydda ditt barn från olämpligt innehåll och oönskade kontakter. Här är några av de viktigaste inställningarna:

 • Kontrollera innehållsbegränsningar: Du kan välja att begränsa vilket typ av innehåll som ditt barn kan se på Roblox. Detta inkluderar att blockera olämpligt språk, våld, och sexuellt innehåll.
 • Aktivera chattfilter: Du kan aktivera ett chattfilter för att blockera olämpligt språk och förhindra ditt barn från att kommunicera med andra användare som använder olämpligt språk.
 • Begränsa kontakter: Du kan begränsa vilka andra användare som ditt barn kan kommunicera med på Roblox. Detta kan hjälpa till att förhindra att ditt barn utsätts för oönskade kontakter.

Kontaktinställningar

På Roblox kan ditt barn kommunicera med andra användare genom chattfunktionen. Här är några av de viktigaste kontaktinställningarna som du bör känna till:

 • Aktivera eller inaktivera chattfunktionen: Du kan välja att aktivera eller inaktivera chattfunktionen helt för ditt barn. Detta kan vara en bra inställning om du vill ha full kontroll över vilka andra användare som ditt barn kommunicerar med.
 • Godkänn vänförfrågningar: Du kan välja att godkänna eller neka vänförfrågningar från andra användare. Detta kan hjälpa till att förhindra att ditt barn blir vän med oönskade kontakter.
 • Blockera användare: Om du märker att ditt barn kommunicerar med en användare som du inte känner till eller som du misstänker kan vara olämplig, kan du välja att blockera användaren. Detta kommer att hindra användaren från att kommunicera med ditt barn igen.

Kontobegränsningar

På Roblox finns det också flera inställningar som kan hjälpa dig att begränsa ditt barns aktivitet på plattformen. Här är några av de viktigaste inställningarna:

 • Begränsa spelåldersgränsen: Du kan välja att begränsa vilka spel som ditt barn kan spela baserat på åldersgränsen. Detta kan hjälpa till att säkerställa att ditt barn inte spelar spel som är för avancerade eller olämpliga för deras ålder.
 • Begränsa köp: Du kan välja att begränsa ditt barns möjlighet att köpa saker på Roblox. Detta kan hjälpa till att förhindra att ditt barn spenderar pengar på plattformen utan ditt medgivande.
 • Begränsa tid på plattformen: Du kan välja att begränsa hur mycket tid ditt barn får spendera på Roblox varje dag. Detta kan hjälpa till att säkerställa att ditt barn inte spenderar för mycket tid på plattformen och istället fokuserar på andra aktiviteter.

Skydda Ditt Barns Konto

När ditt barn spelar Roblox är det viktigt att skydda deras konto för att undvika oönskade händelser. Här är några steg du kan ta för att skydda ditt barns konto.

Sekretessinställningar

Roblox har flera sekretessinställningar som kan hjälpa dig att skydda ditt barns konto. Du kan justera dessa inställningar genom att logga in på ditt barns konto och klicka på ”Sekretess” i menyn. Här är några viktiga inställningar att tänka på:

 • Vem kan skicka mig meddelanden? Här kan du välja att endast tillåta meddelanden från vänner eller stänga av meddelandefunktionen helt och hållet.
 • Vem kan bjuda in mig till en plats? Här kan du välja att endast tillåta inbjudningar från vänner eller stänga av inbjudningsfunktionen helt och hållet.
 • Vem kan följa mig in i spel? Här kan du välja att endast tillåta följare som du godkänt eller stänga av följarfunktionen helt och hållet.

Kontoinformation

Det är viktigt att hålla koll på vilken information som finns på ditt barns Roblox-konto. Genom att logga in på ditt barns konto och klicka på ”Konto” i menyn kan du se all kontoinformation. Här är några saker att tänka på:

 • Användarnamn och lösenord Se till att ditt barn har ett säkert lösenord och att de inte delar det med någon annan.
 • E-postadress Se till att ditt barns e-postadress är korrekt och uppdaterad. Det är också viktigt att se till att inga obehöriga personer har tillgång till e-postadressen.
 • Personlig information Se till att ditt barn inte delar personlig information på sitt konto, som deras riktiga namn, adress eller telefonnummer.

Kontoinställningar

Roblox har flera kontoinställningar som kan hjälpa dig att skydda ditt barns konto. Du kan justera dessa inställningar genom att logga in på ditt barns konto och klicka på ”Inställningar” i menyn. Här är några viktiga inställningar att tänka på:

 • Godkännande av köp Här kan du välja att kräva godkännande från föräldrar för varje köp som görs på kontot.
 • Begränsningar för chatt och handel Här kan du välja att begränsa chatten eller handeln på kontot. Detta kan hjälpa till att förhindra oönskade kontakter eller transaktioner.
 • Begränsningar för spel Här kan du välja att begränsa vilka spel som ditt barn kan spela på kontot. Detta kan hjälpa till att förhindra att ditt barn spelar olämpliga spel.

Genom att ta dessa steg kan du hjälpa till att skydda ditt barns konto på Roblox och säkerställa en trygg och säker spelupplevelse.

Verifiering av Ålder och Identitet

För att säkerställa att din Roblox-konto är säkert och att du är tillräckligt gammal för att använda plattformen, kräver Roblox att du verifierar din ålder och identitet. Detta är en viktig del av Roblox säkerhetsprocess och hjälper till att skydda både dig och andra användare på plattformen.

För att verifiera din ålder och identitet kan du använda flera olika typer av ID-handlingar, inklusive ditt körkort, pass eller annan officiell ID-identifikation som utfärdats av en myndighet. För att verifiera din ålder måste du vara minst 13 år gammal.

När du har valt vilken typ av ID-handling du vill använda för att verifiera din ålder och identitet, måste du ladda upp en kopia av dokumentet till Roblox verifieringsportal. Roblox kommer sedan att granska dokumentet och bekräfta att din ålder och identitet är korrekta.

Det är viktigt att notera att Roblox inte delar din personliga information med andra användare på plattformen eller tredje part. Din information kommer endast att användas för att verifiera din ålder och identitet och för att säkerställa att du kan använda Roblox säkert och ansvarsfullt.

Sammanfattningsvis är verifiering av ålder och identitet en viktig del av Roblox säkerhetsprocess och hjälper till att skydda både dig och andra användare på plattformen. Genom att använda en officiell ID-handling för att verifiera din ålder och identitet, kan du vara säker på att ditt konto är säkert och att du kan använda Roblox ansvarsfullt.

Sociala Funktioner och Säkerhet

Roblox är en social plattform där spelare kan interagera med varandra genom att spela spel och chatta. Föräldrar bör vara medvetna om de sociala funktionerna på Roblox och hur de kan påverka säkerheten för sina barn. Här är några saker att tänka på:

Sociala funktioner

Roblox har ett antal sociala funktioner som spelare kan använda för att interagera med varandra. Dessa inkluderar vänförfrågningar, gruppmedlemskap och chattrum. Föräldrar bör prata med sina barn om hur man använder dessa funktioner på ett säkert sätt och undviker att dela personlig information med främlingar.

Harassment

Tyvärr finns det alltid en risk för mobbning och trakasserier på sociala plattformar. Roblox har en policy mot trakasserier och diskriminering och spelare kan rapportera missbruk till supportteamet. Föräldrar bör uppmuntra sina barn att rapportera alla incidenter som de känner sig obekväma med.

Privacy Protection

Roblox har en rad säkerhetsfunktioner som är utformade för att skydda spelarnas personliga information. Föräldrar bör se till att deras barns konton är inställda på privat och att de inte delar personlig information med främlingar.

Chat Filter

Roblox har en chattfilter som blockerar olämpligt språk och innehåll. Föräldrar bör se till att filtret är aktiverat för sina barns konton för att minimera risken för exponering för olämpligt innehåll.

Genom att förstå de sociala funktionerna på Roblox och hur man kan använda dem på ett säkert sätt kan föräldrar hjälpa till att skydda sina barns säkerhet på plattformen.

Innehållsövervakning och Rapportering

Roblox är en plattform som värnar om säkerheten för sina användare. Roblox har en omfattande övervakning av innehåll som publiceras på plattformen. Detta görs för att säkerställa att allt innehåll är lämpligt för användare i alla åldrar. Övervakningen sker med hjälp av automatiserade system och manuell granskning av innehåll.

Om en användare skickar innehåll som anses olämpligt, kommer Roblox att vidta åtgärder för att ta bort det. Om du som förälder märker att ditt barn har sett eller skickat olämpligt innehåll på Roblox, kan du rapportera det till Roblox. Du kan också använda verktyget för innehållsövervakning för att övervaka ditt barns aktivitet på plattformen.

Roblox har också funktioner som varnar användare om olämpligt språkbruk. Om en användare skriver något som anses olämpligt, kommer Roblox att varna användaren och be dem att ändra sitt språkbruk. Detta görs för att säkerställa att alla användare är respektfulla mot varandra.

Om du som förälder märker att ditt barn har sett eller skickat olämpligt språkbruk på Roblox, kan du rapportera det till Roblox. Roblox tar alla rapporter på allvar och vidtar åtgärder för att säkerställa att plattformen förblir säker för alla användare.

Sammanfattningsvis är innehållsövervakning och rapportering viktiga verktyg för att säkerställa att Roblox förblir en säker plattform för användare i alla åldrar. Roblox har omfattande system för att övervaka innehåll och varna användare om olämpligt språkbruk. Om du som förälder märker något som inte känns rätt på plattformen, tveka inte att rapportera det till Roblox.

Köp och Roblox Premium

Om du vill ha tillgång till fler funktioner och förmåner på Roblox kan du uppgradera till Roblox Premium. Det finns flera olika nivåer av Roblox Premium, som ger olika fördelar.

För att uppgradera till Roblox Premium behöver du köpa Robux, som är den virtuella valutan på Roblox. Du kan köpa Robux på Robloxs webbplats eller i spelet. Priserna för Robux varierar beroende på hur många du köper åt gången.

När du har köpt Robux kan du uppgradera till Roblox Premium genom att välja den nivå du vill ha och betala med dina Robux. När du uppgraderar till Roblox Premium får du tillgång till fler funktioner och förmåner, som till exempel:

 • En månatlig tilldelning av Robux
 • Exklusiva föremål och kläder
 • Tillgång till Premium-spel och -platser

Det är viktigt att komma ihåg att du inte behöver uppgradera till Roblox Premium för att spela på Roblox. Det är helt frivilligt, och du kan fortsätta att spela och ha kul på Roblox utan att betala något extra.

Men om du vill ha tillgång till fler funktioner och förmåner kan det vara värt att överväga att uppgradera till Roblox Premium. Tänk bara på att det kostar pengar, och att du bör se till att det är värt kostnaden för dig innan du uppgraderar.

Skapa och Dela på Roblox

På Roblox kan du skapa och dela egna spel och upplevelser med andra användare. Det är en fantastisk möjlighet att utveckla och visa upp din kreativitet. Här är några steg för att komma igång med att skapa på Roblox:

 1. Skapa ett konto på Roblox och logga in.
 2. Klicka på ”Create” i den övre menyn på startsidan.
 3. Välj vilken typ av spel eller upplevelse du vill skapa.
 4. Använd Roblox Studio för att bygga din skapelse. Detta är en kraftfull verktygslåda som ger dig alla verktyg du behöver för att skapa en mängd olika spel och upplevelser.
 5. När du är klar kan du publicera din skapelse på Roblox-plattformen och dela den med andra användare.

När du publicerar din skapelse på Roblox kan du välja att göra den tillgänglig för alla användare eller bara för en utvald grupp. Du kan också bestämma om din skapelse ska vara gratis eller om du vill ta betalt för den.

För att uppmuntra användare att skapa och dela sina egna spel och upplevelser har Roblox också en mängd verktyg och resurser tillgängliga. Detta inkluderar en stor samling av färdiga modeller och objekt som du kan använda i din egen skapelse, samt en aktiv community av skapare som delar sina egna tips och tricks.

Genom att skapa och dela på Roblox kan du inte bara utveckla dina egna färdigheter och kreativitet, utan också bidra till en levande och växande community av spelare och skapare.

Så Här Fungerar Det

När du först loggar in på Roblox, kommer du att se en mängd olika alternativ som du kan utforska. För att komma igång, klicka på ”Spela” på huvudmenyn. Du kan också söka efter spel genom att använda sökfunktionen i det övre högra hörnet av skärmen.

När du har hittat ett spel som du vill spela, klickar du på ”Spela” för att starta spelet. Vissa spel kan kräva att du laddar ner en klient för att spela, medan andra kan spelas direkt i din webbläsare. För att se vilka spel du har spelat nyligen, klicka på ”Spelhistorik” på huvudmenyn.

För att anpassa dina inställningar, klicka på ”Gear”-ikonen i det övre högra hörnet av skärmen. Här kan du ändra ditt användarnamn, lösenord och e-postadress. Du kan också ändra dina sekretessinställningar och välja vilka typer av meddelanden du vill ta emot från Roblox.

Om du vill spara dina favoritspel eller skapa egna spel, kan du använda Roblox Studio. Detta är en separat applikation som du kan ladda ner från Roblox webbplats. Med Roblox Studio kan du skapa egna spel, modeller och andra kreativa verk.

Slutligen, om du vill lära dig mer om Roblox och dess gemenskap, kan du besöka Roblox webbplats eller följa Roblox på sociala medier. Här kan du hitta information om kommande evenemang, tävlingar och uppdateringar.

Vanliga frågor

Hur gammal måste man vara för att spela Roblox?

Roblox är utformat för spelare över 13 år. Detta beror på att det finns sociala interaktioner inom spelet som kan vara olämpliga för yngre barn. Men det finns också alternativ för föräldrar att begränsa åtkomsten till vissa funktioner och spel inom Roblox.

Vad är åldersgränsen för Roblox-spel?

Åldersgränsen för Roblox är 13 år. Men som nämnts tidigare finns det möjlighet för föräldrar att begränsa åtkomsten till vissa funktioner och spel inom Roblox.

Är Roblox lämpligt för barn?

Roblox är utformat för spelare över 13 år, men det finns också möjlighet för föräldrar att begränsa åtkomsten till vissa funktioner och spel inom Roblox. Det är viktigt att föräldrar övervakar sina barns användning av Roblox och andra onlinespel.

Vad är priset för Roblox?

Roblox är gratis att ladda ner och spela, men det finns också möjlighet att köpa virtuella föremål och tillbehör inom spelet.

Hur många barn spelar Roblox?

Roblox har över 150 miljoner aktiva spelare över hela världen. Det är svårt att säga exakt hur många av dessa som är barn, men det är känt att en stor del av spelarna är under 18 år.

Vilka är de bästa spelen på Roblox?

Det finns tusentals spel att välja mellan inom Roblox, och det beror på personliga preferenser vad som anses vara ”bäst”. Men några av de mest populära spelen inom Roblox inkluderar ”Adopt Me!”, ”Tower of Hell” och ”Brookhaven”.