Hur funkar digitala möten?

Vad är ett digitalt möte?

Ett digitalt möte gör det möjligt för dig och dina teammedlemmar att ansluta till varandra i ett virtuellt möte. Det kan vara via onlinevideo, ljud eller båda.

Om du är chef kan du behöva digitala möten för att hålla kontakten med dina teammedlemmars arbetsscheman och ge vägledning. Vissa chefer tycker också att det är bra att hålla möten med sina team. Du kan använda virtuella möten för att kommunicera med fjärranställda, vänner eller familjemedlemmar.

Varför behöver vi digitala möten?

Digitala möten kan hjälpa grupper att kommunicera mer effektivt och samarbeta mer effektivt. De kan också förbättra balansen mellan arbete och privatliv genom att göra det möjligt för människor på olika platser att arbeta tillsammans.

Till exempel kan du och dina teammedlemmar behöva hålla kontakt med varandra för att samordna scheman och planera möten. Virtuella möten kan hålla dig i kontakt med dina teammedlemmar och hjälpa dina teammedlemmar att hålla kontakten med sina teammedlemmar.

Vilka verktyg behöver jag för ett digitalt möte?

Ett virtuellt möte kan vara så enkelt som att använda en videowebbkonferensapplikation. Alternativt kan du använda mer sofistikerade verktyg för att hantera ett digitalt möte. Dessa inkluderar verktyg för att hantera konversationer, schemalägga möten, hantera kommunikation och spåra närvaro.

Vilka typer av digitala möten finns det?

 • Skärmdelning – Du och dina teammedlemmar ansluter till ett virtuellt möte via en videokonferensapplikation och ansluter till en delad datorskärm. Det här är kanske den enklaste typen av digitalt möte att sätta upp.
 • Onlinemöten – Du och dina teammedlemmar ansluter till ett virtuellt möte via en videokonferensapplikation, och du har även tillgång till en delad onlinearbetsyta. Med onlinemöten kan du också enkelt dela dokument, samarbeta i projekt och dela information i realtid.
 • Webbseminarium – Du och dina teammedlemmar ansluter till ett virtuellt möte via en videokonferensapplikation, och du har även tillgång till ett webbseminarium där du kan presentera, dela dokument och interagera med deltagare.

Vilka är fördelarna med digitala möten?

 • De är mer effektiva än möten ansikte mot ansikte.
 • De är effektivare än e-postkommunikation.
 • De kan hjälpa till att eliminera distraktioner och öka effektiviteten.
 • De är bra för samarbete och teambuilding.
 • De kan hjälpa till att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan geografiskt spridda team.
 • De kan vara billigare än personliga möten.
 • De är lätta att dela med anställda, kunder eller intressenter.

Vilka är nackdelarna med digitala möten?

 • De kan vara opersonliga.
 • De kan vara svåra att sätta upp och hantera.
 • De kan vara svåra att förstå för alla deltagare.
 • Det är svårt att ha produktiva konversationer i en gruppmiljö.
 • De är inte alltid bekväma, så du kan behöva göra justeringar baserat på deltagarens schema.

Hur kan jag förbereda mig för ett digitalt möte?

 • Försök att boka ett möte med dina teammedlemmar minst två veckor i förväg.
 • Förbered dig inför varje möte genom att skapa en mötesagenda och sätta den i din kalender.
 • Schemalägg ett mötesrum (eller virtuellt mötesrum) där alla kan träffas.
 • Se till att du har anslutning.
 • Se till att du har alla verktyg du behöver för att ha ett produktivt möte.
 • Se till att alla är medvetna om mötet och att du ger folk tillräckligt med besked.

Vad finns det för isbrytare för digitala möten?

 • Ett spel/lek för att få alla att prata och bryta isen.
 • En sång som alla kan sjunga tillsammans.
 • En virtuell isbrytare som en omröstning i sociala medier.